Voda, plyn, kúrenie, chladenie

Realizujeme komplexné vodoinštalačné, kúrenárske, plynoinštalačné a chladiarenské práce. Disponujeme príslušnými osvedčeniami a oprávneniami na vystavenie potrebných dokladov, protokolov o skúškach, atestov a revízií.

 Konzultácie o technických parametroch a možných riešeniach
 Návrh riešenia s vyšpecifikovaním, prípadne dodávkou materiálu
 Návrh cenovej kalkulácie (rozpočtu) a termín dodávky
 Realizácia na kľúč aj s odbornými skúškami v prípade požiadavky
 Záručný a pozáručný servis

VODOINŠTALÁCIA

Realizujeme vodoinštalačné práce všetkého druhu od výmeny batérií až po komplexné rozvody vody v bytoch, domoch, priemyselných budovách. Rozvody prevažne inštalujeme z materiálov PPR, PE, Cu.

KANALIZÁCIA

Realizujeme potrubné systémy z PVC-U, novodurových potrubí, určených na budovanie gravitačných stokových sietí, na odvádzanie odpadových vôd z bytových, občianskych a priemyselných objektov. Dané systémy pri správnej montáži, kt. garantujeme zaručujú dokonalú tesnosť a tým i ekologickú istotu kanalizačného systému. Umožňujú ľahké spájanie a manipuláciu a sú chemicky odolné a pri správnom odvetraní v kombinácii so pachovými uzávermi prakticky bez zápachové.

VYKUROVANIE

Realizujeme komplexné vykurovacie systémy v novostavbách ako aj rekonštrukcie, montáž, opravy prípadné dodanie kúrenárskych rozvodov širokého rozsahu. Kompletné výmeny radiátorov, termostatických ventilov, termo hlavíc, meračov tepla, termoizolácii. Kompletné odborné výmeny stúpacích a ležatých vykurovacích rozvodov z potrubí PPR, plasthliník, medené, oceľové zvárané, realizácia kotolní.

PLYNOINŠTALÁCIE

Realizujeme plynoinštalácie vonkajších rozvodov z materiálov PE – HD SDR 11, tvarovky Geopress, vnútrajšok Cu WIELAND-SANCO, tvarovky Viega.
Samozrejmosťou je odovzdanie plynoinštalácie s revíznou správou.
Médium: zemný plyn, propán – bután.

CHLADENIE

Ponúkame komplexné služby v oblasti montáže klimatizácie. Zabezpečíme Vám bezstarostné a rýchle zapojenie vnútornej a vonkajšej jednotky klimatizácie či už nástennej, kazetovej, podstropnej prípadne multisplitu. Na priestory, ktoré potrebujete vychladiť, prípadne dokúriť klimatizáciou Vám v prípade potreby navrhneme a po prepočte objemu miestností a iných parametrov dodáme

Partner:
Exkluzívne sprchové kúty s vaničkami.
Spoľahlivé sprchové kúty s vaničkami nájdete na stránke dokonalakupelna.sk.