Projekčná činnosť

Pri realizácii sa často stretávame aj s požiadavkou na vypracovanie projektovej dokumentácie pri ktorej jednou z hlavných priorít je individuálny prístup ku klientovi, profesionalita a flexibilita, čo v konečnom dôsledku zaručuje spokojnosť našich zákazníkov.

Počas svojej pôsobnosti na slovenskom trhu sme sa zamerali hlavne na oblasť rodinných domov. Tieto sú navrhované z tradičných certifikovaných materiálov a preverených technológií. S novými požiadavkami spoločností a investorov na ochranu životného prostredia a úsporu energií sa aj my prispôsobujeme nastupujúcemu trendu nízko-energetických stavieb.

Keďže sa špecializujeme hlavne na realizáciu v rámci kapacitných možností vypracovávame aj individuálne projekty rodinných domov podľa konkrétnych predstáv zákazníka, no hlavne vízií z katalógov. V rámci našich činností Vám ponúkame vyhotovenie komplexnej dokumentácie projektu rodinného domu, rekonštrukcie, prístavby nadstavby ai., cez osadenie na konkrétnu parcelu až po projekty prípojok inžinierskych sietí.

Reflektujeme aj na najnovšie trendy architektúry, dizajnu, stavebnej fyziky a v neposlednom rade na požiadavky zákazníka a užívateľa stavby, ktorému bude dielo poskytovať vhodné podmienky pre bývanie.

Našim cieľom je ponúkať kvalitné moderné bývanie s ohľadom na všetky moderné aspekty života a požiadavky zákazníkov so zabezpečením adekvátneho servisu. Značka MAJSTRIREMESLA ponúka svojim klientom komplexnú realizáciu ale aj komplexné poradenstvo a konzultácie v rámci svojho pôsobenia a vykonávaných činností.

REALIZUJEME

 Architektúra a stavebné riešenie
 Statika
 Zdravotechnika
 Vykurovanie
 Elektroinštalácia
 Vymeranie a lavičkovanie stavby
 Stavbyvedúci
 Stavebný dozor