Ploché, šikmé strechy

Ploché, šikmé strechy (asfaltové, PVC, plechové, betónové, keramické)

PLOCHÉ STRECHY

PVC fólie:

 spájanie jednotlivých pásov pomocou horúceho vzduchu
 odolnosť voči prerazeniu, dobrá odolnosť voči teplotným cyklom
 bezúdržbovosť
 životnosť viac ako 20 rokov
 FATRAFOL, SIKA

Asfaltové pásy:

 natavovanie pomocou plameňa
 nižšia odolnosť voči teplotným cyklom
 životnosť 10 rokov
 NOVAGLASS, DECHTOCHEMA, ICOPAL, VEDAG, PARAPETROL, MIDA, PRIMA

REALIZUJEME

 Hydorizolácie nových plochých striech
 Rekonštrukcie, lokálne opravy striech
 Natavovanie pomocou plameňa
 Spájanie PVC striech pomocou horúceho vzduchu
 Zatepľovanie striech
 Nátery asfaltových striech, plechových striech, klampiarskych konštrukcií

ŠIKMÉ STRECHY

Pre Vašu strechu vyberieme najvhodnejší druh , odporučíme ho, ale rešpektujeme prianie zákazníka. Hlavne u rekonštrukcie strechy je nutné vziať do úvahy reálnu únosnosť pôvodnej konštrukcie krovu. Hlavne pri voľbe ťažších krytín (betónové, pálené) je často nutné spevniť dokonca vymeniť niektoré časti pôvodnej strechy.

Typy šikmej strešnej krytiny:

 Betónové (BRAMAC, MEDITERAN)
 Pálené (TONDACH)
 Plechové (Maslen, KJG)
 Živičné /Bonské šindele, živičné pásy na ploché střechy

REALIZUJEME

 demontáž nefunkčnej krytiny a doplnkových strešných prvkov
 výmena narušených častí nosnej konštrukcie krovu a jej geometrické vyrovnanie
 úprava podkladu pod novú krytinu (výmena, vyrovnanie či zmeny rozstupov lát)
 aplikácia poistnej hydroizolácie (v závislosti od sklonu)
 aplikácia novej krytiny (typ podľa sklonu plášťa a hmotnosti krytiny)
 vykonanie účinného prevetrávania strešného plášťa
 aplikácia tepelnej izolácie
 aplikácia parotesniacej vrstvy a jej tesného napojenia na pôvodné konštrukcie
 montáž vnútorného podhľadu
 správne zhotovenie a montáž doplnkových prvkov a detailov
 montáže strešných okien

TESÁRSKE PRÁCE

REALIZUJEME

 Zabezpečenie reziva, montáž krovu
 Opravy a výstuže poškodeného krovu
 Vikiere
 Podbitie striech
 Samozrejmosťou je starostlivé ošetrenie všetkých drevárskych konštrukcií

KLAMPIARSKE PRÁCE

REALIZUJEME

 oplechovania komínov a prestupov cez strechu
 záveterné lišty, bočné oplechovania
 oplechovania atiky
 odkvapové plechy, úžľabia
 odkvapové žľaby a strešné zvody
 nátery a renovácia klampiarskych prvky