Kalkulačka

ORIENTAČNÝ VÝPOČET CENY PRÁCE
Ponúkame Vám orientačný cenník (kalkuláciu) na časť nami vykonávaných stavebných prác. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť aj stavby “na kľúč” s dodávku materiálu.
Konkrétna cena za jednotlivé úkony závisí od zložitosti, rozsahu, lokality, termínu realizácie a množstva prác na konkrétnej zákazke.

CENNÍK PRÁC
 
Búracie práce MJ Jedn. cena
Vybúranie priečok (pórobetón, tehla) m2 6,50 €
Vybúranie priečok (železobetón) m2 15,00 €
Vybúranie zárubní ks 13,00 €
Demontáž umakart. jadra a rozvodov kúpeľne kpl 145,00 €
Odsekanie – vybúranie obkladov, dlažby m2 5,50 €
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 100 mm m 40,00 €
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 150 mm m 50,00 €
Drážkovanie (pórobetón, tehla) m 4,50 €
Drážkovanie (železobetón) m 9,00 €
Odstránenie podláh (parkety, PVC) m2 2,00 €
Vybúranie vstavanej skrine ks 17,00 €
Sáčkovanie sute os/hod 8,00 €
Odvoz sute – podľa množstva t dohoda

Výkopové práce
Ručný výkop (tr. zeminy 1,2) m3 33,00 €
Výkop základový pás stroj š. od 500 mm m3 20,00 €
Výkop základová pätka stroj š. od 800 mm m3 30,00 €
Dočistenie základového pásu ručne do hl.1m m 12,00 €
Dočistenie základovej pätky ručne do hl.1m m2 17,00 €
Násypy zo štrkpieskov + hutnenie m3 12,50 €
Odvoz zeminy, dovoz štrkopieskov t dohoda
Vŕtanie jamy ručne do pr. 250 mm, tr. I,II ks 4,30 €
Vŕtanie jamy ručne do pr. 350 mm, tr. I,II ks 5,50 €

Murárske práce
Murovanie betónovými tvárnicami DT 30 – 40 m3 31,00 €
Betonáže základových múrov, pätiek, pásov m3 24,00 €
Viazanie betonárskej ocele (výstuž, KARI sieť) kg 0,45 €
Debnenie základov, vencov, prekladov m2 15,00 €
Rozoberanie debnení tradičných m2 3,00 €
Betonáže vencov, železobetónových dosiek m3 29,00 €
Zašalovanie stropu (liateho) systém Doka m2 10,00 €
Odšalovanie stropu Doka m2 6,00 €
Armovanie (viazanie) výstuže kg 0,90 €
Montáž keramického stropu m2 19,00 €
Montáž podpornej konštrukcie keram. stropu 5,5 5,00 €
Odšalovanie podpornej konštrukcie stropu 3 3,00 €
Prenájom debnenia Doka od m2/deň 0,25 €
Vyhotovenie debnení schodiska priamočiarého m2 39,00 €
Rozoberanie debnení schodiska priamočiarého m2 5,00 €
Hydroizolácia natavením pásov asfaltových m2 4,50 €
Murovanie nosného muriva hr. 200 – 250 mm m3 33,00 €
Murovanie obvodového muriva 300 – 450 mm m3 31,00 €
Murovanie priečok hr. 75 – 175 mm m2 8,00 €
Väzba priečok muriva m 3,90 €
Murovanie rohov, kútov do iného uhla (pílenie) m 6,00 €
Osadenie prefabrikovaných prekladov (do 80kg) ks 9,00 €
Osadenie keramických prekladov ks 4,00 €
Osadenie oceľových zárubní ks 24,00 €
Montáž komínov z komplet sysémov m 29,00 €

Maliarské a pridružené murárske práce
Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru m2 1,25 €
Odstránenie nesúdržných omietok 50 – 100% m2 2,50 €
Penetrácia stien, stropov a podlahy interiéru m2 0,69 €
Prednástrek – cementový špric m2 2,90 €
Omietka jadrová, štuková, jemná (ručne) m2 5,90 €
Stierkovanie stien, stropov m2 4,90 €
Vystuženie armovacou tkaninou (sieťkovanie) m2 3,50 €
Interiérová tenkovrstvová omietka m2 3,50 €
Maľovanie – klasický 2x náter (základný+vrchný) m2 1,45 €
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter) m 0,55 €
Tapetovanie stien m2 7,90 €
Lepenie polystyrenových lýšt a rýms s tmelením m2 3,90 €

Natieračské práce
Olejový náter sokla + 1 x latexový základ m2 3,90 €
Syntetický náter/nástrek kovových konštrukcií m2 4,55 €
Náter zárubní m2 7,90 €
Náter/nástrek radiátorov m2 6,90 €
Náter stupačiek, rúr m 0,90 €
Náter/nástrek klampiarských výrobkov a konštr. m2 2,95 €
Olejový náter stolárskych výrobkov m2 7,90 €
Odstránenie starého náteru m2 4,30 €

Obkladačské práce
Pokládka obkladov a dlažby do 40×40 cm m2 13,00 €
Pokládka obkladov do 15×15 a dlažby do 20×20 cm m2 17,00 €
Uloženie dlažby kosoúhlo (príplatok k položeniu) m2 3,00 €
Pokládka veľkoformátovej dlažby a mozik. pásov m2 20,00 €
Pokládka dlažby schodísk – priamočiarých m 17,00 €
Montáž listel, bombát, dekorov ks 1,30 €
Montáž soklíkov z dlažby, obkladu m 3,00 €
Montáž rohových – plastových líšt m 2,50 €
Pokládka obkladov prírodý/umelý kameň m2 21,00 €
Vykruženie otvorov ks 4,00 €
Položenie – vyliatie nivelačnej stierky, nivelácia m2 3,50 €

Vodoinštalačné práce + motnáž sanity
Osadenie umývadla, osadenie WC (kombi) ks 20,00 €
Montáž WC konštrukcie + osadenie WC + SDK ks 65,00 €
Osadenie vodovodnej batérie ks 10,00 €
Osadenie a podmurovanie vane ks 58,00 €
Montáž nových rozvodov voda/odpad vývod 19,00 €

Sádrokartonárske práce – SDK
Montáž predsadených SDK stien m2 8,00 €
Lepenie SDK stien na podklad (rovný) m2 7,00 €
Stropný SDK podhľad zavesený (jednoduchý) m2 8,50 €
Pomocná konštrukcia zavesených SDK podhľadov m2 2,00 €
Stropný SDK podhľad v podkroví m2 10,00 €
Kazetový stropný SDK podhľad zavesený m2 8,00 €
Priečky SDK bez izolácie a inštalácií m2 12,00 €
Príplatok za každý ďalší plášť zo SDK dosky m2 3,50 €
Príplatok-vloženie izolácie do priečky a predsteny m2 1,80 €
Príplatok-vloženie izolácie krovu (za 1 vrstvu) m2 2,40 €
Osadenie fólie (parozábrany) m2 1,30 €
Osadenie SDK zárubne ks 28,00 €
Príprava konštrukcie pre osadenie svietidla ks 4,00 €
Vyhotovenie podhľadových odskokov, kastlíkov m 7,00 €
Pri konštrukcii nad 2,65 m výšky-pracovné lešenie m2 0,60 €
Presun hmôt v mieste stavby t 39,00 €

Stolárske práce, podlahy
Montáž plávajúcej podlahy m2 4,00 €
Montáž soklových líšt m 2,00 €
Montáž prechodových líšt m 4,00 €
Montáž obložkovej zárubne ks 35,00 €
Montáž prahu ks 7,00 €
Montáž pastových okien, dverí m 6,00 €
Montáž parapetov m 5,50 €

Zateplenie fasád
Zateplenie fasády domu EPS-F (komplet) m2 12,00 €
Zateplenie fasády domu MW Nobasil (komplet) m2 14,00 €
Penetrácia pôvodného zvetralého podkladu m2 1,30 €
Osadenie okennej APU lišty, tmelenie spojov m 0,90 €
Príplatok za vyrovnanie fasády – rôzne hrúbky TI m2 2,00 €
Príplatok za výstupky okolo okien – šambrány m 3,50 €
Montáž prevetrávacej mriežky ks 7,00 €
Demontáž + montáž exter. parapetných dosiek m 6,00 €
Samotné zateplenie EPS-F m2 5,00 €
Samotné zateplenie MW – nobasil m2 7,00 €
Samotné sieťkovanie m2 3,50 €
Samotná penetrácia + fasádna omietka m2 3,50 €
Bleskozvod – úpravy, montáž, vloženie pod TI m 6,90 €
Montáž, demontáž, kotvenie lešenia m2 2,60 €
Prenájom lešenia týž./m2 0,25 €
Presun lešenia km 0,70 €

Strojové omietky
Vápennocementové omietky (iba práca) m2 4,50 €
Vápennocementové omietky (práca+materiál) m2 7,90 €
Sádrové, gletové omietky (práca + materiál) m2 8,90 €
Vápennocementové omietky vonkajšie m2 9,60 €

Strojové potery
Cementové (klasické) potery m2 9,90 €
Anhydritové samonivelizačné liate potery m2 14,90 €

Šikmé strech – tesárske, pokrývačské práce
Montáž krovu strechy (pultovej, sedlovej) m2 6,20 €
Montáž krovu strechy (valbovej, stanovej) m2 7,00 €
Foliovanie krovu s kontralatovaním m2 1,50 €
Montáž latovania pod strešnú krytinu (škridlu) m2 1,50 €
Montáž škridly s vyvozením na strechu m2 3,50 €
Rezanie škridly v nároží, úžľabí m 3,50 €
Debnenie krovu doskami (plný záklop) m2 3,30 €
Montáž tatranského profilu pod krytiny m2 5,00 €
Impregnácia dreva proti škodcom m3 30,00 €
Montáž strešného okna ks 60,00 €
Montáž žľabov, zvodov m 7,00 €
Demontaž starej krytiny aj s latovaním do sute m2 2,50 €
Montáž olemovania komína ks 55,00 €

Ploché strechy – Fatrafol (cena vrátane materiálu)
Krytina PVC bez zateplenia (variant A) m2 19,00 €
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 50 mm m2 24,00 €
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 100 mm m2 29,00 €
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 50 mm m2 27,00 €
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 100 mm m2 32,00 €

Ploché strechy – asfaltové pásy (cena vrátane materiálu)
Asfaltové pásy s posypom (1 vrstva) m2 8,70 €
Asfaltové pásy bez posypu (1 vrstva) m2 7,70 €
Asfaltový náter striech (1 vrstva) m2 1,90 €

Pokládka zámkovej dlažby (bez zemných prác a materiálu)
Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 30 cm m2 3,00 €
Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 50 cm m2 4,00 €
Pokládka zámkovej dlažby hr. 4 – 6 cm m2 8,00 €
Pokládka zámkovej dlažby hr. 8 – 10 cm m2 9,00 €
Osadenie parkových obrubníkov m 4,00 €
Osadenie cestných obrubníkov m 7,00 €
Osadenie dlažby do betónu (namiesto obrubníka) m 8,00 €
Príplatok za pokládku dlažby (kocky) do 10×10 cm m2 6,00 €
Dorezanie dlažby hr. 4 – 6 cm m 4,00 €
Dorezanie dlažby hr. 8 – 10 cm m 6,00 €
Pokládka palisád výšky do 50 cm ks 2,00 €
Pokládka palisád výšky nad 50 cm ks 4,00 €
Osadenie odvodňovacieho žľabu do betónu m 8,00 €
Uloženie prídlažby m 5,00 €
Rozoberanie zámkovej dlažby m2 3,00 €
Bariérové betónové oplotenie  (cena vrátane montážneho materiálu: betón, roxor)
Montáž betón. oplotenia do výšky 1800 mm m 27,00 €
Montáž betón. oplotenia do výšky 2100 mm m 28,00 €
Montáž betón. oplotenia do výšky 2400 mm m 29,00 €
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 12, 15 m2 16,00 €
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 20, 25 m2 19,00 €

Montáž priehľadného oplotenia
Hĺbenie jamy jama 4,30 €
Betonáž + betón jama 6,90 €
Osadenie stĺpiku do 2400 mm ks 1,80 €
Osadenie stĺpiku do 2700 mm ks 2,30 €
Osadenie stĺpiku do 3800 mm ks 4,30 €
Osadenie vzpery do 2700 mm ks 2,10 €
Osadenie vzpery nad 2700 mm ks 2,80 €
Osadenie bránky ks 30,00 €
Osadenie brány ks 72,00 €
Upevňovací bavolet ks 1,80 €
Nanutie napínacieho drôtu m 0,10 €
Napnutie ostnatého drôtu m 0,15 €
Montáž plotového rámu ks 8,30 €
Montáž plotového rámu atyp ks 9,10 €
Montáž plotového panelu ks 6,90 €
Osadenie podhrabovej dosky ks 7,20 €
Zavesenie pletiva do 1400 mm m 2,10 €
Zavesenie pletiva do 1800 mm m 2,50 €
Zavesenie pletiva do 3000 mm m 3,00 €
Zavesenie pletiva nad 3000 mm m 5,00 €
Previazanie rohu ks 1,10 €
Príplatok za zavesenie pletiva do svahu % 15
Demontáž starého oplotenia m 1,40 €

Nešpecifikované práce
Voda, plyn, kúrenie, chladenie kpl dohoda
Elektroinštalácie, revízie kpl dohoda
Zámočnícke práce kpl dohoda
Montáž zdvojených podláh od m2 9,00 €
Projekčná činnosť (rodinný dom) od kpl 950,00 €
Výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor od kpl 90,00 €
Vytýčenie stavby (stavebné lavičky + rovina-nula) súb 120,00 €
Presun hmôt a kapacit (nad 40 km) km 0,50 €
Ostatné práce hod. 8,00 €