Kalkulačka

Položka Množstvo Jednotková cena Cena
Búracie práce
Vybúranie priečok (pórobetón, tehla) m2 6.50 0.00
Vybúranie priečok (železobetón) m2 15.00 0.00
Vybúranie zárubní ks 13.00 0.00
Demontáž umakart. jadra a rozvodov kúpeľne kpl 145.00 0.00
Odsekanie – vybúranie obkladov, dlažby m2 5.50 0.00
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 100 mm m 40.00 0.00
Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 150 mm m 50.00 0.00
Drážkovanie (pórobetón, tehla) m 4.50 0.00
Drážkovanie (železobetón) m 9.00 0.00
Odstránenie podláh (parkety, PVC) m2 2.00 0.00
Vybúranie vstavanej skrine ks 17.00 0.00
Sáčkovanie sute os/hod 8.00 0.00
Výkopové práce
Ručný výkop (tr. zeminy 1,2) m3 33.00 0.00
Výkop základový pás stroj š. od 500 mm m3 20.00 0.00
Výkop základová pätka stroj š. od 800 mm m3 30.00 0.00
Dočistenie základového pásu ručne do hl.1m m 12.00 0.00
Dočistenie základovej pätky ručne do hl.1m m2 17.00 0.00
Násypy zo štrkpieskov + hutnenie m3 12.50 0.00
Vŕtanie jamy ručne do pr. 250 mm, tr. I,II ks 4.30 0.00
Vŕtanie jamy ručne do pr. 350 mm, tr. I,II ks 5.50 0.00
Murárske práce
Murovanie betónovými tvárnicami DT 30 – 40

Cena nezahŕňa zálievku dutín DT tvárnic. K cene je potrebné pripočítať cenu za betonáž a to 0,65/m3 objemu muriva
m3 31.00 0.00
Betonáže základových múrov, pätiek, pásov

Cena zahŕňa ručné zarobenie betónu v miešačke, dopravu betónu do 30 m po stavenisku, betonáž do výšky 1,5 m
m3 24.00 0.00
Viazanie betonárskej ocele (výstuž, KARI sieť) kg 0.45 0.00
Debnenie základov, vencov, prekladov

Tradičné zhotovenie debnenia z reziva – cena neobsahuje montážny materiál ani rezivo
m2 15.00 0.00
Rozoberanie debnení tradičných m2 3.00 0.00
Betonáže vencov, železobetónových dosiek m3 29.00 0.00
Zašalovanie stropu (liateho) systém Doka

Cena obsahuje montáž šalovacích stojok, trojnoh, hláv, trégrov, dosiek
m2 10.00 0.00
Odšalovanie stropu Doka m2 6.00 0.00
Armovanie (viazanie) výstuže kg 0.90 0.00
Montáž keramického stropu

Cena obsahuje montáž šalovacích stojok, trojnoh, hláv, trégrov
m2 19.00 0.00
Montáž podpornej konštrukcie keram. stropu m2 5.00 0.00
Odšalovanie podpornej konštrukcie stropu m2 3.00 0.00
Prenájom debnenia Doka od deň 0.25 0.00
Vyhotovenie debnení schodiska priamočiarého m2 39.00 0.00
Rozoberanie debnení schodiska priamočiarého m2 5.00 0.00
Hydroizolácia natavením pásov asfaltových

Cena je vrátane nanesenia penetračného náteru pod IPU a plynu
m2 4.50 0.00
Murovanie nosného muriva hr. 200 – 250 mm m3 33.00 0.00
Murovanie obvodového muriva 300 – 450 mm m3 31.00 0.00
Murovanie priečok hr. 75 – 175 mm m2 8.00 0.00
Väzba priečok muriva m 3.90 0.00
Murovanie rohov, kútov do iného uhla (pílenie) m 6.00 0.00
Osadenie prefabrikovaných prekladov (do 80kg) ks 9.00 0.00
Osadenie keramických prekladov ks 4.00 0.00
Osadenie oceľových zárubní ks 24.00 0.00
Montáž komínov z komplet sysémov m 29.00 0.00
Maliarské a pridružené murárske práce
Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru m2 1.25 0.00
Odstránenie nesúdržných omietok 50 – 100% m2 2.50 0.00
Penetrácia stien, stropov a podlahy interiéru m2 0.69 0.00
Prednástrek – cementový špric m2 2.90 0.00
Omietka jadrová, štuková, jemná (ručne) m2 5.90 0.00
Stierkovanie stien, stropov m2 4.90 0.00
Vystuženie armovacou tkaninou (sieťkovanie) m2 3.50 0.00
Interiérová tenkovrstvová omietka m2 3.50 0.00
Maľovanie – klasický 2x náter (základný+vrchný) m2 1.45 0.00
Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter) m 0.55 0.00
Tapetovanie stien m2 7.90 0.00
Lepenie polystyrenových lýšt a rýms s tmelením m2 3.90 0.00
Natieraské práce
Olejový náter sokla + 1 x latexový základ m2 3.90 0.00
Syntetický náter/nástrek kovových konštrukcií

V cene je zahrnuté 1x základný náter + 1x vrchný náter email
m2 4.55 0.00
Náter zárubní m2 7.90 0.00
Náter/nástrek radiátorov m2 6.90 0.00
Náter stupačiek, rúr m 0.90 0.00
Náter/nástrek klampiarských výrobkov a konštr. m2 2.95 0.00
Olejový náter stolárskych výrobkov m2 7.90 0.00
Odstránenie starého náteru m2 4.30 0.00
Obkladačské práce
Pokládka obkladov a dlažby do 40×40 cm m2 13.00 0.00
Pokládka obkladov do 15×15 a dlažby do 20×20 cm m2 17.00 0.00
Uloženie dlažby kosoúhlo (príplatok k položeniu) m2 3.00 0.00
Pokládka veľkoformátovej dlažby a mozik. pásov m2 20.00 0.00
Pokládka dlažby schodísk – priamočiarých m 17.00 0.00
Montáž listel, bombát, dekorov ks 1.30 0.00
Montáž soklíkov z dlažby, obkladu m 3.00 0.00
Montáž rohových – plastových líšt m 2.50 0.00
Pokládka obkladov prírodý/umelý kameň m2 21.00 0.00
Vykruženie otvorov ks 4.00 0.00
Položenie – vyliatie nivelačnej stierky, nivelácia m2 3.50 0.00
Vodoinštalačné práce + montáž sanit
Osadenie umývadla, osadenie WC (kombi) ks 20.00 0.00
Montáž WC konštrukcie + osadenie WC + SDK

Cena obsahuje montáž WC konštrukcie (typ Geberit s nožičkami), osadenie závesného WC + obklad konštrukcie sadrokartónom prípadne obmurovaním
ks 65.00 0.00
Osadenie vodovodnej batérie ks 10.00 0.00
Osadenie a podmurovanie vane ks 58.00 0.00
Montáž nových rozvodov voda/odpad

Cena obsahuje dopojenie jedného vývodu (vodovodného alebo kanalizačného) do 2,5 m vrátane drážkovania, uloženia potrubia a zahádzania nahrubo
vývod 19.00 0.00
Sádrokartonárske práce – SDK
Montáž predsadených SDK stien m2 8.00 0.00
Lepenie SDK stien na podklad (rovný) m2 7.00 0.00
Stropný SDK podhľad zavesený (jednoduchý) m2 8.50 0.00
Pomocná konštrukcia zavesených SDK podhľadov m2 2.00 0.00
Stropný SDK podhľad v podkroví m2 10.00 0.00
Kazetový stropný SDK podhľad zavesený m2 8.00 0.00
Priečky SDK bez izolácie a inštalácií m2 12.00 0.00
Príplatok za každý ďalší plášť zo SDK dosky m2 3.50 0.00
Príplatok-vloženie izolácie do priečky a predsteny m2 1.80 0.00
Príplatok-vloženie izolácie krovu (za 1 vrstvu) m2 2.40 0.00
Osadenie fólie (parozábrany) m2 1.30 0.00
Osadenie SDK zárubne ks 28.00 0.00
Príprava konštrukcie pre osadenie svietidla ks 4.00 0.00
Vyhotovenie podhľadových odskokov, kastlíkov m 7.00 0.00
Pri konštrukcii nad 2,65 m výšky-pracovné lešenie m2 0.60 0.00
Presun hmôt v mieste stavby t 39.00 0.00
Stolárske práce, podlahy
Montáž plávajúcej podlahy m2 4.00 0.00
Montáž soklových líšt m 2.00 0.00
Montáž prechodových líšt m 4.00 0.00
Montáž obložkovej zárubne ks 35.00 0.00
Montáž prahu ks 7.00 0.00
Montáž pastových okien, dverí

Počíta sa bežný meter obvodu okenného otvoru. V cene je zahrnutý kotviaci materiál, pur pena.
m 6.00 0.00
Montáž parapetov m 5.50 0.00
Zateplenie fasád
Zateplenie fasády domu EPS-F (komplet)

V cene je zahrnuté: osadenie štartovacej lišty, nalepenie a prekotvenie izolácie, osadenie rohovníkov, sieťkovanie, penetrácia, fasádna omietka
m2 12.00 0.00
Zateplenie fasády domu MW Nobasil (komplet)

V cene je zahrnuté: osadenie štartovacej lišty, nalepenie a prekotvenie izolácie, osadenie rohovníkov, sieťkovanie, penetrácia, fasádna omietka
m2 14.00 0.00
Penetrácia pôvodného zvetralého podkladu m2 1.30 0.00
Osadenie okennej APU lišty, tmelenie spojov m 0.90 0.00
Príplatok za vyrovnanie fasády – rôzne hrúbky TI

Príplatok platí pri nadmernej nerovnosti povrchu fasády – pri podlepení tepelnej izolácie rôznymi hrúbkami EPS/MW
m2 2.00 0.00
Príplatok za výstupky okolo okien – šambrány m 3.50 0.00
Montáž prevetrávacej mriežky ks 7.00 0.00
Demontáž + montáž exter. parapetných dosiek m 6.00 0.00
Samotné zateplenie EPS-F

V cene je zahrnuté: osadenie štartovacej lišty, nalepenie a prekotvenie izolácie
m2 5.00 0.00
Samotné zateplenie MW – nobasil

V cene je zahrnuté: osadenie štartovacej lišty, nalepenie a prekotvenie izolácie, ochranné presieťkovanie TI “klebrom”
m2 7.00 0.00
Samotné sieťkovanie

V cene je zahrnuté: osadenie rohovníkov, sieťkovanie
m2 3.50 0.00
Samotná penetrácia + fasádna omietka

V cene je zahrnuté: penetrácia, fasádna omietka
m2 3.50 0.00
Bleskozvod – úpravy, montáž, vloženie pod TI m 6.90 0.00
Montáž, demontáž, kotvenie lešenia m2 2.60 0.00
Prenájom lešenia týž 0.25 0.00
Presun lešenia km 0.70 0.00
Strojové omietky
Vápennocementové omietky (iba práca)

V cene je zahrnutná práca na lištách, APU lištách, zakrývanie okien, sieťkovanie spojov tehla – betón, betónkontakt, hubé čistenie stavby, NIE však materiál!
m2 4.50 0.00
Vápennocementové omietky (práca+materiál)

V cene je zahrnuté: lišty, APU lišty, zakrývanie okien, sieťkovanie spojov tehla – betón, betónkontakt, hrubé čistenie stavby
m2 7.90 0.00
Sádrové, gletové omietky (práca + materiál) m2 8.90 0.00
Vápennocementové omietky vonkajšie m2 9.60 0.00
Strojové potery
Cementové (klasické) potery

Uvedená cena je pri hrúbke do 5 cm vrátane materiálu.
m2 9.90 0.00
Anhydritové samonivelizačné liate potery

Uvedená cena je pri hrúbke do 5 cm vrátane materiálu.
m2 14.90 0.00
Šikmé strech – tesárske, pokrývačské práce
Montáž krovu strechy (pultovej, sedlovej) m2 6.20 0.00
Montáž krovu strechy (valbovej, stanovej) m2 7.00 0.00
Foliovanie krovu s kontralatovaním m2 1.50 0.00
Montáž latovania pod strešnú krytinu (škridlu) m2 1.50 0.00
Montáž škridly s vyvozením na strechu m2 3.50 0.00
Rezanie škridly v nároží, úžľabí m 3.50 0.00
Debnenie krovu doskami (plný záklop) m2 3.30 0.00
Montáž tatranského profilu pod krytiny m2 5.00 0.00
Impregnácia dreva proti škodcom m3 30.00 0.00
Montáž strešného okna ks 60.00 0.00
Montáž žľabov, zvodov m 7.00 0.00
Demontaž starej krytiny aj s latovaním do sute m2 2.50 0.00
Montáž olemovania komína ks 55.00 0.00
Ploché strechy – Fatrafol (cena vrátane materiálu)
Krytina PVC bez zateplenia (variant A)

V cene je zahrnuté: Hydroizolačná fólia PVC 1,5 mm (Fatrafol), Geotextília 300 g/m2, kotvy, plech vyplanil, vetrací komínok (1ks/30m2), zálievka, montáž, presun materiálu
m2 19.00 0.00
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 50 mm

V cene je zahrnuté: Varant A + tepelná izolácia polystyrén EPS 100 S
m2 24.00 0.00
Krytina PVC so zateplením EPS hr. 100 mm

V cene je zahrnuté: Varant A + tepelná izolácia polystyrén EPS 100 S
m2 29.00 0.00
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 50 mm

V cene je zahrnuté: Varant A + tepelná izolácia Nobasil SPK
m2 27.00 0.00
Krytina PVC so zateplením Nobasil hr. 100 mm

V cene je zahrnuté: Varant A + tepelná izolácia Nobasil SPK
m2 32.00 0.00
Ploché strechy – asfaltové pásy (cena vrátane materiálu)
Asfaltové pásy s posypom (1 vrstva)

V cene je zahrnuté: Hydroizolácia – modifikovaný asfaltový pás (Glasbit, Sklobit, Foalbit), plyn, montáž, presun materiálu
m2 8.70 0.00
Asfaltové pásy bez posypu (1 vrstva)

V cene je zahrnuté: Hydroizolácia – asfaltový pás (V 60 S 35), plyn, montáž, presun materiálu
m2 7.70 0.00
Asfaltový náter striech (1 vrstva)

V cene je zahrnuté: Materiál (Reflexol, Gumoasfalt), náter, presun materiálu
m2 1.90 0.00
Pokládka zámkovej dlažby (bez zemných prác a materiálu)
Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 30 cm

Navozenie podkladu pod zámkovú dlažbu, vyrovnanie a zhutnenie kameniva
m2 3.00 0.00
Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 50 cm m2 4.00 0.00
Pokládka zámkovej dlažby hr. 4 – 6 cm

Vymeranie plochy, navozenie a vyspádovanie ukladacej vrstvy fr. 4/8, pokládka, zapieskovanie a zhutnenie dlažby
m2 8.00 0.00
Pokládka zámkovej dlažby hr. 8 – 10 cm m2 9.00 0.00
Osadenie parkových obrubníkov

Zameranie a osadenie obrubníkov do betónového lôžka
m 4.00 0.00
Osadenie cestných obrubníkov m 7.00 0.00
Osadenie dlažby do betónu (namiesto obrubníka) m 8.00 0.00
Príplatok za pokládku dlažby (kocky) do 10×10 cm m2 6.00 0.00
Dorezanie dlažby hr. 4 – 6 cm

Pri neravidelných tvaroch je nutné dorezať dlažbu k obrubníkom, palisádam, žľabom či domu
m 4.00 0.00
Dorezanie dlažby hr. 8 – 10 cm m 6.00 0.00
Pokládka palisád výšky do 50 cm

Vymeranie, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu
ks 2.00 0.00
Pokládka palisád výšky nad 50 cm ks 4.00 0.00
Osadenie odvodňovacieho žľabu do betónu m 8.00 0.00
Uloženie prídlažby

Navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie prídlažby do betónu
m 5.00 0.00
Rozoberanie zámkovej dlažby m2 3.00 0.00
Bariérové betónové oplotenie (cena vrátane montážneho materiálu: betón, roxor)
Montáž betón. oplotenia do výšky 1800 mm m 27.00 0.00
Montáž betón. oplotenia do výšky 2100 mm m 28.00 0.00
Montáž betón. oplotenia do výšky 2400 mm m 29.00 0.00
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 12, 15

V cene je zahrnuté uloženie tvárnic, uloženie výstuže, betonáž
m2 16.00 0.00
Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 20, 25 m2 19.00 0.00
Montáž priehľadného oplotenia
Hĺbenie jamy jama 4.30 0.00
Betonáž + betón jama 6.90 0.00
Osadenie stĺpiku do 2400 mm ks 1.80 0.00
Osadenie stĺpiku do 2700 mm ks 2.30 0.00
Osadenie stĺpiku do 3800 mm ks 4.30 0.00
Osadenie vzpery do 2700 mm ks 2.10 0.00
Osadenie vzpery nad 2700 mm ks 2.80 0.00
Osadenie bránky ks 30.00 0.00
Osadenie brány ks 72.00 0.00
Upevňovací bavolet ks 1.80 0.00
Nanutie napínacieho drôtu m 0.10 0.00
Napnutie ostnatého drôtu m 0.15 0.00
Montáž plotového rámu ks 8.30 0.00
Montáž plotového rámu atyp ks 9.10 0.00
Montáž plotového panelu ks 6.90 0.00
Osadenie podhrabovej dosky ks 7.20 0.00
Zavesenie pletiva do 1400 mm m 2.10 0.00
Zavesenie pletiva do 1800 mm m 2.50 0.00
Zavesenie pletiva do 3000 mm m 3.00 0.00
Zavesenie pletiva nad 3000 mm m 5.00 0.00
Previazanie rohu ks 1.10 0.00
Príplatok za zavesenie pletiva do svahu % 15.00 0.00
Demontáž starého oplotenia m 1.40 0.00
Nešpecifikované práce
Montáž zdvojených podláh od m2 9.00 0.00
Projekčná činnosť (rodinný dom) od kpl 950.00 0.00
Výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor od kpl 90.00 0.00
Vytýčenie stavby (stavebné lavičky + rovina-nula)

V cene je zahrnuté vytýčeni rohov (pravé uhly) do roviny (nuly) vrátane stavebných lavičiek
súb 120.00 0.00
Presun hmôt a kapacit (nad 40 km) km 0.50 0.00
Ostatné práce hod. 8.00 0.00
Cena spolu 0.00 €

Dodatočné práce

Položka Množstvo Jednotková cena Cena
Odvoz sutiny – podľa množstva 0.00 0.00
Odvoz zeminy, dovoz štrkoviska 0.00 0.00
Voda, plyn, kúrenie, chladenie 0.00 0.00
Elektroinštalácie, revízie 0.00 0.00
Zámočnícke práce 0.00 0.00
Cena spolu 0.00 €