Elektroinštalácie

Poskytujeme komplexné elektroinštalačné práce bytov, domov, kancelárskych priestorov. Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení do 1000V.

REALIZUJEME

 Komplexné elektroinštalácie domov, bytov, kancelárskych priestorov
 Montáž uzemňovacích vedení, bleskozvodov
 Vyhotovenie prípojok NN, montáž a osadenie elektromerových rozvádzačov
Montáž svietidiel, lámp, spínačov, zásuviek a inštalačných prvkov (interiér, exteriér)
 Oprava a údržba výhradných elektrických zariadení do 1000V
 Vyhotovenie revíznej správ (na požiadanie)

Partner: Profesionálne elektrocentrály od Eprofi.sk